fnccp

La Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors es posiciona en contra de l’acord europeu que afecta el sector pesquer

Amb motiu de la celebració del Consell de Ministres de Pesca, els acords que s’han aprovat des de la Comissió Europea per la implementació dels Totals Admissibles de Captures (TACs) la FNCCP, juntament amb la resta d’organitzacions del Mediterrani, han manifestat la seva preocupació i disconformitat davant l’acord que, sota el prisma de la FNCCP, és un cop molt dur per a la sostenibilitat i el futur del sector pesquer a casa nostra, i per aquest motiu, la FNCCP fa el següent comunicat:  Aquest comunicat tracta d’informar-vos dels acords que han sortit del Consell de Ministres de Pesca celebrat aquest dimarts 14 de desembre. Aquestes reunions de final d’any, són les habituals entre el Comissari de Pesca (Sinkevičius) i els Ministres de Pesca dels Estats Membres, en el cas espanyol, el Ministre Planas. Són reiterades anualment en els caladors que es gestionen mitjançant TACS i quotes de captures per espècies que cada embarcació està autoritzada a capturar, és un límit per pes o unitats per espècies; i es fixen a partir dels antecedents de captures de l’any anterior. A la Mediterrània, actualment, els TACS estan establerts únicament per a la pesca de la tonyina roja. Amb la vigència del reglament MAP de demersals, s’inclou l’acord de la gestió per a l’exercici següent, és a dir, ara es decideix com s’aplicarà el Reglament a l’exercici 2022. Recordem que el Reglament estableix, entre altres aspectes, que fins al 2025 es pot reduir el numero de jornades assignades per embarcació o grup d’embarcacions, fins un 40% sobre la quantitat fixada el primer any d’aplicació, el 2020. Cal incidir, es pot, no diu cal reduir fins un 40% fins al 2025 per arribar al rendiment màxim sostenible (El organismes científics han informat, que aquesta reducció, ni que sigui la màxima, permetrà arribar al RMS al 2025).  Des de la nostra Federació, hem traslladat a les diferents administracions responsables, el nostre posicionament acordat pels corresponents òrgans de govern, i que resumidament és: 
  • ïNo és acceptable cap reducció més amb els dies assignats, amb el mètode d’assignació de dies per part de la SGPM, els pescadors catalans, ja hem reduït més del que determinava el propi Reglament del MAP (no s’han comptabilitzat les vedes biològiques fetes com a dies de pesca a nivells d’històrics, només s’ha bonificat amb un 8%, que és molt menys que els 22 dies per més de veda feta).
  • ïNo es pot responsabilitzar al sector pesquer de la situació del recurs pesquer a la Mediterrània, hi ha multitud de factors que han afectat al recurs, però no només hem estat nosaltres els que hem reduït el volum del recurs, hi ha altres factors com són la manca de nutrients, la humanització del litoral, el canvi climàtic, la gestió dels residus que pels rius aboquen a la mar Mediterrània. Això si, som el sector productiu, i sembla que és el que ha de limitar la seva capacitat productiva, fins a punts no assumibles.
  • ïCal mantenir un nivell d’activitat, garantir la viabilitat econòmica i social del sector pesquer, tant de la part armadora com dels mariners.
  • ïPer al cas de no arribar al llindar establert, cal introduir mesures de compensació econòmica a favor del sector, tant de les empreses, mariners com de les estructures que els donen serveis, les Confraries.
  • ïLa nostra activitat pesquera  garanteix, fixar llocs de treball al territori pesquer i som garantia d’abastament alimentari fresc i sanitàriament controlat. Som part de l’economia blava i generem economia circular (no cal portar peix de llocs llunyans amb els problemes ambientals que suposa).
  • ïL’acord impulsat pel ComissariSinkevičius, bàsicament planteja:
  1. 1.Reducció d’un 6% del dies assignats de pesca
  2. 2.Establiment de mesures de selectivitat, a les arts d’arrossegament (sembla que la proposta es 50mm quadrada per a la malla del cop per anar a la gamba vermella i 45mm quadrada per a la malla del cop per anar al  peix). No coneixem els informes dels resultats obtinguts amb les proves fetes.
  3. 3.Establir un TAC per a la pesqueria de la gamba vermella, a partir dels històrics de cada barca.
El sector pesquer català posa en relleu que porten temps reduint els números de jornades  de pesca per sobre del que determina el propi Reglament del MAP. El sector mira amb preocupació l’intent continuat d’assenyalar els pescadors com a responsables de la situació dels recursos pesquers a la Mediterrània, segons el president de la FNCCP, el sr. Antoni Abad “hi ha molts factors que afecten els recursos de la nostra mar com per exemple la manca de nutrients, la humanització del litoral, el canvi climàtic, la gestió dels residus que van a parar a la Mediterrània…” ha declarat Abad. “El sector pesquer no ha de ser el calaix de sastre on posar-hi totes les culpes, nosaltres fa anys que estem adaptant-nos i ara toca dir prou, ja no ens poden limitar més la nostra capacitat productiva, estem tocant punts que no són assumibles” ha prosseguit Abad.  Des de la FNCCP s’apunta que caldria mantenir el nivell d’activitat per garantir la viabilitat econòmica i social del sector pesquer i que, en cas de no arribar al llindar establert, s’haurien d’introduir mesures de compensació econòmica a favor del sector, tant de les empreses, mariners com de les estructures que els donen serveis; les Confraries. També han volgut remarcar la seva oposició a l’establiment d’un límit de captures de gamba vermella amb un total inferior a les captures reals. Des de dintre la FNCCP es demana “a la SGPM que clarifiqui aquests dubtes i alhora sigui transparent amb el repartiment de jornades i límits de captures”. Des del sector pesquer es vol posar en relleu la importància de la seva feina per abastir la demanda de la societat per consumir un producte fresc i de qualitat. A això cal sumar-hi els llocs de treball que es generen de forma directa i indirecta per tal de generar una economia circular amb garantia i una economia blava activa i que el nou acord del comissari Europeu Sinkevičius ho posa tot en perill.