fnccp

Els sector pesquer català i occità fa front comú per salvar la pesca a la Mediterrània Occidental

Les confraries de pesca catalanes, la Generalitat, els representants del govern regional occità i els pescadors d’aquesta regió francesa han signat una declaració reclamant a les institucions europees adaptar les polítiques pesqueres a la realitat del sector

La Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors (FNCCP) ha signat un acord amb el Govern de la Generalitat, els representants del govern regional d’Occitània i els pescadors d’aquesta regió francesa per defensar la continuïtat de l’activitat pesquera a la Mediterrània occidental. El document adreçat a les institucions de la Unió Europea s’enviarà a la resta d’administracions pesqueres de la Mediterrània i a la resta d’actors del sector marítim perquè s’hi adhereixin.

A la trobada celebrada a Barcelona hi ha participat el president de la FNCCP, Antoni Abad, el director general de Política Marítima i Pesca Sostenible de la Generalitat, Sergi Tudela, i els representants del Consell Regional d’Occitània i del Comitè Regional de Pesca d’Occitània.

La Declaració de Barcelona que s’ha signat consta de quinze punts que analitzen la greu situació que viu la pesca i que proposa una nova Política Pesquera Comuna (PPC), més sensible amb les característiques pròpies de la pesca a les nostres costes i que permeti una transició cap a un model més sostenible que no suposi la destrucció de més empreses i llocs de treball.

En l’anomenada Declaració de Barcelona, els representants dels pescadors catalans i dels governs de Catalunya i Occitània alerten a les autoritats europees que no fer un gir en les polítiques de gestió del recurs pesque pot desencadenar “un col·lapse del sector i de les comunitats costaneres de manera irreversible”. Al manifest es posa en relleu que en quinze anys s’ha perdut el 50% de la flota pesquera i que la viabilitat econòmica del sector és extremadament fràgil.

És per això que els pescadors catalans i occitans recomanen adoptar una moratòria de cinc anys en el termini de recuperació dels estocs pesquers, fixats actualment per al 2025. Tanmateix, incideixen en la necessitat de canviar el sistema d’obtenció de dades científiques perquè estiguin més actualitzades. Segons l’acord, cal que reconeguin l’impacte de les vedes en les poblacions pesqueres així com les conseqüències socioeconòmiques que suposen les mesures al sector.

També demanen que es reconeguin les particularitats de les modalitats pesqueres de la costa catalana i occitana com una categoria pròpia dins la PPC. Al mateix temps, cal tenir en compte l’impacte que causa la contaminació per plàstics al medi marí i valorar la decisiva contribució dels pescadors per lluitar contra la brossa marina.

La Declaració de Barcelona, a més, fa una aposta clara per la sostenibilitat biològica de la pesca i per afrontar els nous reptes que planteja l’emergència climàtica. Així doncs, es fa necessari accedir als fons estructurals de la UE per descarbonitzar el sector pesquer amb l’horitzó 2030.