fnccp

COMUNICAT URGENT RECOLZAMENT MOBILITZACIONS SECTOR PRIMARI

La Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors (FNCCP) expressa el seu suport decidit a les reivindicacions de la pagesia catalana, posant de manifest la saturació que afecta el sector primari europeu. Aquesta situació es veu agreujada pel col·lapse legislatiu que, en els darrers anys, ha impactat negativament en la feina dels actuals pescadors, la qual s’afegeix a la seva tasca principal de sortir a la mar per pescar. L’extens període de temps dedicat a la elaboració diària de documents administratius, destinats a les autoritats pertinents, s’ha convertit en una càrrega addicional, agreujada pels greus problemes derivats de la no comunicació per motius tècnics o errors involuntaris. A tot això s’ha d’afegir la preocupació per la seguretat marítima abans d’amarrar l’embarcació.

Els pescadors, considerant-nos com a productors, exigim a les administracions central i comunitària una revisió immediata del model actual de comunicació administrativa. Proposem un enfocament adaptat a la nostra realitat, caracteritzat per la facilitat i simplicitat dels formularis, amb l’objectiu de evitar la duplicació d’informació. Al mateix temps, instem a l’aplicació del principi de proporcionalitat en els casos de sanció. És injust vincular la no concessió d’ajuts estructurals a errors lleus en l’estimació de volums de captures per espècies, especialment quan les dades reals es comuniquen diàriament amb les vendes oficials a la llotja.

Els models de gestió de pesqueres atlàntiques no són aplicables a la pesca mediterrània. És imperatiu que adoptem un model adaptat al context del nostre país per assegurar la continuïtat del sector, amb el relleu generacional necessari. Això permetrà oferir a la societat un producte pesquer de qualitat, autòcton i amb una cerca contínua en la sostenibilitat del model pesquer català.

Per un sector primari present i amb un futur garantit.